Pro knihovny


Místní knihovna v Pomezí

Místní knihovna v Pomezí
478
Obec Pomezí, organizační složka obce
Pomezí 4
569 71  Pomezí
Svitavsko
737 648 943
1226
Neprofesionální
Ludmila Homolová
3321 /
61 / 498
Ano

středa   13.00 - 17.00 hodin
čtvrtek  13.00 - 17.00 hodin

Ne

Odkaz na webu obce:

http://www.obecpomezi.cz/sluzby/knihovna