Pro knihovny


Obecní knihovna v Gruně

Obecní knihovna v Gruně
289
Město Moravská Třebová, organizační složka obce
Gruna 66
571 01  Gruna
Svitavsko
461 316 229
604 783 813
186
Neprofesionální
Mirka Křivánková
860 / 1
18 / 125
Ano

Středa: 15 - 16 hod.

Ne