Pro knihovny


Obecní knihovna v Nových Sídlech

Obecní knihovna v Nových Sídlech
2901
Obec Nová Sídla, organizační složka obce
Nová Sídla 1
570 01  Nová Sídla
Svitavsko

603808676
224
Neprofesionální
Zdenka VÍTOVÁ
856 / 6
42 / 408
Ano

Zimní (1.11 až 31.3.) - každé pondělí od 17oo do 18oo hodin
Letní - každé pondělí od 18°° do  19°

Ne
MLK Nová Sídla