For libraries


Archives

Statistika

Statistika

     V úterý 28.11.2017 se konala v univerzálním sále Krajské knihovny ...
More
Harmonizace autorit

Harmonizace autorit

Dne 16. ledna 2018 od 9:00 hodin proběhne v univerzálním sále Krajské ...
More
Regionální funkce knihoven Pardubice 2017

Regionální funkce knihoven Pardubice 2017

Ve dnech 25. a 26. října 2017 se konal v Sukově síni Domu hudby v ...
More
Centrální portál - workshop

Centrální portál - workshop

Dne 14. listopadu 2017 se koná v počítačové učebně Krajské knihovny v ...
More
Weby knihoven a on-line nástroje

Weby knihoven a on-line nástroje

V rámci podprogramu VISK 2 jsou v krajské knihovně pro knihovníky ...
More
Literatura pro děti a mládež v novém miléniu

Literatura pro děti a mládež v novém miléniu

Krajská knihovna v Pardubicích zve knihovníky Pardubického kraje na ...
More
E-knihy, e-výpůjčky a další digitální dokumenty

E-knihy, e-výpůjčky a další digitální dokumenty

    Krajská knihovna v Pardubicích zve knihovníky na vzdělávací akci ...
More
Windows 10 a novinky v oblasti IT

Windows 10 a novinky v oblasti IT

Krajská knihovna v Pardubicích zve knihovníky na zajímavou vzdělávací ...
More
Pedagogické minimum III -akce přesunuta na 23.5.2017

Pedagogické minimum III -akce přesunuta na 23.5.2017

Krajská knihovna připravila pro knihovníky Pardubického kraje další lekci ...
More
Prezentace knihovních systémů Koha a Verbis

Prezentace knihovních systémů Koha a Verbis

Krajská knihovna zve knihovníky na prezentace AKS Koha a Verbis dne 7.2.2017 v ...
More