For libraries


Obecní knihovna Němčice

Obecní knihovna Němčice
4264
Obec Němčice, organizační složka obce
Němčice 107
561 18  Němčice
Svitavsko
985
Neprofesionální
Markéta SEKLOVÁ
4002 / 310
24 / 507
Ano

úterý: 16.30 - 18.30 hod. lichý týden

Ne

Přešla do regionu Svitavy z MěK Česká Třebová (okr.Ústí n/O.)