For libraries


Obecní knihovna v Újezdci

Obecní knihovna v Újezdci
5745
Obec Újezdec, organizační složka obce
Újezdec 21
570 01  Újezdec
Svitavsko
723 632 420
461 633 013
100
Neprofesionální
Jaroslava KOUBOVÁ
615 / 39
22 / 31
Ano

Pondělí 17.00 - 18.00 hod.

Ne
MLK Újezdec