Akce


Akreditovaný kurz sbormistrů: Metodika práce s hlasem (seminář a praktická dílna)

Akreditovaný kurz sbormistrů: Metodika práce s hlasem (seminář a praktická dílna)

Akreditovaný kurz sbormistrů

Metodika práce s hlasem (seminář a praktická dílna)

Cviky pro vnímání pocitu uvolnění, vytváření funkčního napětí, hry pro výcvik pěveckého postoje, cviky pro navození prohloubeného žeberně-bráničního dechu, elasticity a vitality dechového aparátu, navození hlavové rezonance a měkkého hlasového začátku, vyrovnávání barvy hlasu (vokálů, hlasových poloh), cvičení na rozšiřování hlasového rozsahu, čistota intonace a pěvecká technika, základy hlasové hygieny, péče o hlas v období mutace, rozdělení do hlasových skupin, výchova sólistů.
Lektor: PaedDr. Alena Tichá, Ph. D., hlasový pedagog, PedF UK Praha
25. únor 2017, 5 hodin   
 

Dům hudby

25. 2. 2017

9–14 hod.                                                                                                          

více informací: b.bastlova@knihovna-pardubice.cz

a zde...