Akce


Akreditovaný kurz sbormistrů: Sborová literatura a dramaturgie

Akreditovaný kurz sbormistrů: Sborová literatura a dramaturgie

Akreditovaný kurz sbormistrů

Sborová literatura a dramaturgie 

(zaměřeno na dětské sbory) –  výběr vokálních skladeb s ohledem na věkové složení a vyspělost sboru, příprava sboru na vystoupení (běžné koncertní, výroční, soutěžní, natáčení), příprava repertoáru vzhledem k místu konání (akustika prostoru, vystoupení v plenéru apod.) Zdroje materiálů pro dětské sbory. Sestavení dramaturgického plánu.

Lektor: PaedDr. Ivana Kleinová, pedagožka, sbormistryně DPS Domino Opava, porotkyně festivalů a soutěží dět. pěv. sborů, členka Odborné rady NIPOS Artama pro dětský sborový zpěv, lektorka Klubu sbormistrů

Dům hudby

15. 10. 2016

9–14 hod.                                                                                                          

více informací: b.bastlova@knihovna-pardubice.cz

a zde...