Akce


Akreditovaný kurz sbormistrů: Základy dirigentské techniky I.

Akreditovaný kurz sbormistrů: Základy dirigentské techniky I.

Základy dirigentské techniky I. –  základy taktovací techniky, pohybová mluva sbormistra, srozumitelnost pro sbor, nejčastější dirigentské nešvary, praktický nácvik.

Lektor: Mgr. &  MgA. Marek Valášek, Ph. D., dirigent, sbormistr, PedF UK Praha                    

Dům hudby

9 hod.

více informací: b.bastlova@knihovna-pardubice.cz

a zde...