Akce


Aleš Svoboda – Umělé umění, tři cykly CGA

Aleš Svoboda – Umělé umění, tři cykly CGA (computer generative art)

Zcela nový typ strojů – počítače – se od svého vynalezení postupně prosadily ve vědě, výrobě i každodenním životě. Jak dopadl průnik umění a počítačové technologie? Kromě bohatě rozvinuté praxe okamžité manuální manipulace digitalizovaných souborů se trvale rozvíjí i linie, která se snaží využít počítače pro posílení samotného tvůrčího procesu. Jednou z cest je počítačové generativní umění, kterému se bude přednáška věnovat obecně a na příkladech tří vybraných autorových cyklů také konkrétně.

Přednáší: Mgr. Aleš Svoboda

univerzální sál

10. 11. 2016

17 hodin