Akce


AVČ: Cesty ke zdraví

AVČ: Cesty ke zdraví

Přednáška z cyklu Cesty ke zdraví v rámci Akademie volného času.

Úvod do čínské medicíny
přednáší Dagmar Tycová 
univerzální sál
16 - 18 hodin

Více informací: M. Bošinová – tel. 466 531 249 a L. Adamová  – tel. 466 531 250