Akce


AVČ: Karel Čapek

Přednáška z cyklu Akademie volného času, blok Literatura.

Karel Čapek

– literární kritik, filozof, spisovatel, všestranný člověk, vzor pro řadu našich spisovatelů

 Přednáší: Karla Jará

 

vstupné 60 Kč 

univerzální sál knihovny | 16–18 hodin
handicap_friendly