Akce


AVČ: Několik (méně známých) děl a jejich autorů posledních třiceti let ve fondech Krajské knihovny v Pardubicích

Přednáška z cyklu Akademie volného času, blok Literatura.

Několik (méně známých) děl a jejich autorů posledních třiceti let ve fondech Krajské knihovny v Pardubicích

Přednáší: Karla Jará

 

vstupné 60 Kč 
univerzální sál knihovny | 16–18 hodin

handicap_friendly

BEZBARIÉROVÝ PŘÍSTUP