Akce


Beseda o Evropské unii

Beseda o Evropské unii

Beseda o Evropské unii

univerzální sál krajské knihovny

10 - 10.30 hod.