Akce


BESEDA se spisovatelem PETREM CHVOJKOU

- Petr Chvojka je spoluautorem øady populárních knih pro dìti - Strašidla na Kulíkovì, Dobrodružství Poldy a Oldy, Jája a Pája...