Akce


Beseda se spisovatelkou PETROU BRAUNOVOU

- Pro zvané žáky 1.stupnì ZŠ - zaèátek v 9,30 hodin Pro žáky 2.stupnì ZŠ v 10,45 hodin. Pro každou skupinu beseda potrvá asi 1 hodinu