Akce


Čarování s pohádkou – program pro předškoláky

Čarování s pohádkou – program pro předškoláky
Pro dětské čtenáře ve věku 4–6 let je připraven program, který probíhá vždy jednu sobotu v měsíci. Budeme si číst a vyprávět pohádky. Při poslechu využijeme zvuky muzikoterapeutických a přírodních nástrojů, na které si děti budou moci zahrát. Součástí lekcí bude doporučení vhodné literatury pro domácí předčítání.

Informace a přihlášky na dětském oddělení. 
j.kyclova@knihovna-pardubice.cz, tel: 466 531 246 

klubovna | 10.15–11.15
 
handicap_friendly