Akce


Čarování s pohádkou  !Změna termínu programu!

Čarování s pohádkou  !Změna termínu programu!

Říjnová schůzka programu Čarování s pohádkou bude 18. 10. 2014 v nových časech: 9,15 - 10 hod. a 10,15 - 11 hod.

Pro dětské čtenáře ve věku 4 - 6 let jsme připravili pravidelný program, který bude probíhat vždy jednu sobotu v měsíci. Budeme pracovat s textem a mluveným slovem, využijeme prvků muzikoterapie a zvuků přírodních nástrojů, součástí lekcí bude doporučení vhodné literatury pro domácí předčítání. Přihlášky stále přijímáme na dětském oddělení.

klubovna dětského oddělení KK

Více se dozvíte v příloze...