Akce


Čarování s pohádkou

Čarování s pohádkou

Pro dětské čtenáře ve věku 4–6 let je připraven program, který probíhá vždy jednu sobotu v měsíci. Budeme si číst a vyprávět pohádky. Při poslechu využijeme zvuky muzikoterapeutických a přírodních nástrojů, na které si děti budou moci zahrát. Součástí lekcí bude doporučení vhodné literatury pro domácí předčítání

Informace a přihlášky na dětském webu: http://vendelin.wikidot.com/ nebo na http://kkpce.cz/cs/aktuality/2016/carovani-s-pohadkou_1/

klubovna dětského oddělení KK
19. 11. 2016
9.15–10.15
10.15–11.15