Akce


Čarování s pohádkou

Čarování s pohádkou

Čarování s pohádkou – program pro předškoláky (4–6let)

Pohádka k prázdninám patří, využijte možnosti poslouchat a ještě si pohádku svým způsobem dotvořit. Nabízíme ochutnávku programu Čarování s pohádkou – zkušená lektorka propojí pohádku s prvky muzikoterapie. Pokud se vám bude pořad líbit, je možné se přihlásit k pravidelným setkáním.
Informace a přihlášky na dětském oddělení, j.kyclova@knihovna-pardubice.cz, tel: 466531246.
klubovna
26. 10. 2017 | 10.15–11 hod.