Akce


Čarování s pohádkou

Čarování s pohádkou

Pro dětské čtenáře ve věku 4 - 6 let jsme připravili pravidelný program, který bude probíhat vždy jednu sobotu v měsíci. Budeme pracovat s textem a mluveným slovem, využijeme prvků muzikoterapie a zvuků přírodních nástrojů, součástí lekcí bude doporučení vhodné literatury pro domácí předčítání. Přihlášky stále přijímáme na dětském oddělení.

klubovna dětského oddělení KK
9.15 - 10.15
10.15 - 11.15

Více se dozvíte v příloze...