Akce


CESTOVÁNÍ S KNÍŽKAMI ASTRID LINDGRENOVÉ

- Obrázky budou použity do Vendelínovy výtvarné soutìže (program pro dìti ze ZŠ Studánka). Pro zájemce z øad ètenáøù v dobì od 15,00 do 17,00 hodin.