Akce


Čteme s Beksou

Čtení s hráčem basketbalového klubu BK JIP Pardubice. Pro pozvané třídy ze ZŠ Josefa Ressla, Pardubice.

dětské oddělení

20., 22. a 27. 3. 2018

8.45–9.45 hod.

handicap_friendly