Akce


Čteme s Beksou

Čtení s hráčem basketbalového klubu BK JIP Pardubice. Pro pozvané třídy ze ZŠ Josefa Ressla 2258, Pardubice.

klubovna
4. a 11. 3. 2019 | 8.45 – 9.45

handicap_friendly