Akce


ČTENÍ S POHÁDKOVOU BABIČKOU

- ČTENÍ S  POHÁDKOVOU BABIČKOU

dětské oddělení, každý únorový čtvrtek, 16,00 - 17,00 hodin
pohádková babička bude nahlas číst z pohádek H.CH.Andersena a Františka Hrubína, prohlédneme si i ilustrace Jiřího Trnky
P o s l e ch   h l a s i t é h o   č t e n í   r o z v í j í   s ch o p n o s t   p ř e d s t a v i v o s t i  
a   s o u s t ř e d ě n í