Akce


Dernisáž výstavy "S pohádkou do světa fantazie"

Dernisáž výstavy "S pohádkou do světa fantazie"
Srdečně Vás zveme na dernisáž výstavy "S pohádkou do světa fantazie"

Poslední možnost zhlédnout výstavu výtvarných prací v projektu vytvořeného na podporu čtenářství.

Program

  • poděkování sponzorům projektu
  • krátká ukázka práce s hudebními nástroji, které si budete moci sami vyzkoušet
  • předání zkušeností z projektu (děti, rodiče, lektoři)
  • občerstvení
„Dítě se nenarodí nahé, je ověnčeno starými tradicemi a tisíciletými instinkty. Má přirozenou touhu naslouchat příběhům, zpívat, malovat a tančit. Pohádka vytváří duši dítěte.“ (Karel Čapek)

Přijďte na výstavu obrázků dětí účastnících se projektu na podporu rozvoje čtenářství, který se uskutečnil díky finančnímu daru EOP Opatovice a.s. a za přispění Pardubického kraje.

12 lekcí – 6 pohádek zhmotněných ve výtvarné podobě i v hudebním provedení. Uvidíte obrázky, fotografie z jednotlivých lekcí a prezentace Dětského rehabilitačního centra Lentilka. Skupina dětí, které společně absolvovaly lekce muzikoterapie a arteterapie, nám dokázala, že vnímání krásy a hudby máme všichni společné.