Akce


DĚTEM NA PRÁZDNINY

- DĚTEM NA PRÁZDNINY

O prázdninách dětské oddělení nabízí svým čtenářům příjemně strávený čas i možnost pobavit se.

V prostorách dětského oddělení můžete shlédnout hned dvě výstavy - „ Pernštejnové dětem a
děti Pernštejnům,“ kterou připravila Bc. Zuzana Růžková, vedoucí vlastivědného kroužku DDM BETA  Pardubice. Jedná se o projektové práce žáků z různých pardubických základních škol, kteří se účastnili besed zaměřených k celorepublikovému  projektu Pernštejnský rok 2012.
Na výstavě se dozvíte o životě rodu Pernštejnů  ve středověku a raném novověku, tak jak ho děti zachytily
při besedách, prohlídkách pardubického zámku, Kunětické hory a studiu historických
pramenů a literatury.

Druhá výstava prezentuje práce účastníků soutěže „Pardubice, Evropa a my aneb Svět kolem nás.“ Zábavná týmová hra, kterou společně vytvořily pracovnice informačního střediska Europe Direct,
Východočeského muzea
, Divadla 29 a krajské knihovny.  Děti dostaly možnost propojit a využít své školní vědomosti a dovednosti s úkoly z četby, vyhledávání v encyklopediích a na internetu. Soutěž byla přínosem pro svou pestrost a možnost dostat se na zajímavá místa a hovořit s odborníky (astronomie -hvězdárna barona Artura Krause, záchranáři – budova pardubických hasičů, centrum na podporu integrace cizinců, beseda na téma nebezpečí sociálních sítí, animační dílna v Divadle 29, návštěva muzea). Na výstavě jsou shromážděny výsledky tvořivých úkolů a pracovní listy
jednotlivých týmů.

Dětské oddělení nabízí širokou škálu knih  ve volném výběru. Svou  knížku na prázdniny si
jistě najde každý  - pro milovníky dobrodružství tu máme příběhy plné fantazie a bájných bytostí, zastánci klasických příběhů se potěší pohádkou či příběhy z historie (Pokladna Kunětické hoře).

Rodiče s dětmi, skupiny kamarádů si mohou zahrát stolnía společenské hry – kromě klasických her jako SCRABBLE, CARCASSONNE, ČESKO, METRO – nabízíme méně známé hry – PÁN PRSTENŮ, HARRY POTTER, DRAČÍ SRDCE. Pro mladší čtenáře jsou připraveny hry – DÁMA, ČLOVĚČE NEZLOB SE!, TO JE ŽIVOT, ČAS BĚŽÍ, VEČERNÍČEK, KRTEČEK – pexeso.

Prověřit své logické myšlení a trpělivost mohou malí i velcí čtenáři při řešení hlavolamů. Budeme vystavovat různé typy slavných hlavolamů, jejichž skládání si můžete sami vyzkoušet.

Ti nejmladší čtenáři se zabaví skládáním puzzle, hrou piškvorek, omalovánkami. Na přání vám pustíme pohádku v hrané( video, DVD) či zvukové formě (magnetofon).

 Každý čtvrtek od 15:00 do 16:00 hodin bude probíhat
pohádkové čtení. Hlasité čtení na dětském oddělení.

ČTĚME
DĚTEM 20 MINUT DENNĚ.

Čtenářem
se nikdo nerodí, čtenáři musíme ukázat cestu.

Daniela Fischerová spisovatelka a dramatička


Bezva prázdniny s knížkou přejí knihovnice dětského oddělení.