Akce


Dětský den v knihovně pro "lovce perel"

Dětský den v knihovně pro "lovce perel"
Jedinečný den spojený s dobrodružnou výpravou do světa Tolkienovy Středozemě. V prostorách knihovny ožije dávný příběh, jehož přímými účastníky se stanou děti, které se zapojily do čtenářské soutěže lovci perel.
Setkání je určeno pro ty čtenáře, kteří ulovili alespoň jednu perlu.
UPOZORNĚNÍ!!!
Soutěž “Lovci perel“ pokračuje do 31. 12. 2014. Noví zájemci o četbu se stále mohou přidat. 
30 5 2014
8.30 – 12.00 hod.
univerzální sál