Akce


ÈTEME DÌTEM

- V rámci "Týdne knihoven" nonstop ètení hercù Východoèeského divadla,knihovnic a dìtí. 9,00 - 14,00 hodin (v této dobì bude dìtské oddìlení pro veøejnost UZAVØENO).