Akce


Genetická genealogie – určování původu předků pomocí analýzy DNA

Genetická genealogie – určování původu předků pomocí analýzy DNA

Genetická genealogie – určování původu předků pomocí analýzy DNA

V rámci přednášky budou posluchači seznámeni se současnými možnostmi využití genetické genealogie v kriminalistice, při zkoumání archaických kosterních pozůstatků nebo při bádání po minulosti rodu či celých národů.
Posluchači se dále dozvědí, jakým způsobem můžeme pomocí genetiky zodpovědět otázky “Kde jsou moje genetické kořeny?”, “Kde ve světě žijí příslušníci mého rodu?”, “Jsem vzdáleným potomkem Čingischána či Stalina?” nebo “Jsme potomky neolitických zemědělců nebo lovců a sběračů?”.

přednáší RNDr. Daniel Vaněk, Ph. D.

RNDr. D. Vaněk, Ph. D. působí jako soudní znalec Městského soudu v Praze pro obor zdravotnictví, odvětví genetika, specializace molekulární biologie a DNA diagnostika a pro obor kriminalistika, specializace forenzní biologie a genetika.

V roce 2005 založil vlastní DNA laboratoř a společnost Forenzní DNA servis, s.r.o.

univerzální sál

14. 4. 2016

17 hodin