Akce


Hezky česky: České realistické drama

Hezky česky: České realistické drama
(hledání přínosu realistických dramat pro rozvoj českého dramatu jako takového)
Přednáší: doc. PhDr. Jana Bartůňková, CSc.
Dům hudby v Pardubicích   
vstupné 50,-
19. 4. 2016
17 hod.