Akce


Hezky česky - Historické romány Jiřího Šotoly

Hezky česky - Historické romány Jiřího Šotoly
Hezky česky

Tovaryšstvo Ježíšovo, Kuře na rožni, Svatý na mostě

přednáší: PaedDr. Josef Hetych
Dům hudby v Pardubicích
vstupné 50,-
17 hod.