Akce


Hezky česky – Nejen Anna proletářka

Hezky česky – Nejen Anna proletářka
Hezky česky

Nejen Anna proletářka
(k letošnímu 135. výročí narození a 65. výročí úmrtí Ivana Olbrachta)
Přednáší: doc. PhDr. Jana Bartůňková, CSc.
vstupné 50 Kč
!! univerzální sál Krajské knihovny v Pardubicích !!
26. 9. 2017 | 17 hod.