Akce


Hezky česky – Nejen Anna proletářka

Hezky česky – Nejen Anna proletářka
Hezky česky

Anděl a Sestra
(poznámky k četbě próz Jáchyma Topola)
Přednáší: PaedDr. Josef Hetych
vstupné 50 Kč
univerzální sál Krajské knihovny v Pardubicích
17. 10. 2017 | 17 hod.