Akce


Hezky česky - Sláva na výsostech Bohu, pokoj lidem dobré vůle…

Hezky česky

Sláva na výsostech Bohu,
pokoj lidem dobré vůle…
Malé zamyšlení nad českými Vánocemi v zrcadle slov i písemnictví.
přednáší: doc. PhDr. Vladimír Koblížek, Ph. D.

17.00 hod.  Dům hudby, Sukova třída 1260, Pardubice
Vstupné: 50Kč