Akce


Hezky česky - Výchova dívek v Čechách v 19. století

Hezky česky - Výchova dívek v Čechách v 19. století
Přednáška z cyklu Hezky česky.
Výchova dívek v Čechách v 19. století
připomínka výročí M. D. Rettigové
Přednáší: doc. PaedDr. Alena Zachová, CSc.
Dům hudby v Pardubicích
vstupné 50,-
17 hod.