Akce


Hezky česky – Zdenka Braunerová

Hezky česky – Zdenka Braunerová
Zdenka Braunerová: mezi Roztoky a Paříží
(160. let od narození první české grafičky)
Přednáší: prof. PhDr. Milena Lenderová, CSc.

vstupné 50 Kč
univerzální sál Krajské knihovny v Pardubicích
24. 4. 2018 | 17 hod.

handicap_friendly