Akce


Hezky česky - ZRUŠENO


Proměny stálice v jazykové poradně

Přednáška bude věnována činnosti jazykové poradny provozované v Ústavu pro jazyk český AV ČR. Přiblíží její historii i současnost. Představí tazatelské skupiny, popíše dotazy z jednotlivých jazykových oblastí (pravopisné, tvaroslovné, syntaktické, lexikální) a uvede přehled všech dotazů i s jejich řešením, se kterými se na jazykovou poradnu obrátili tazatelé v jeden konkrétní den. V závěru dostanou účastníci přednášky možnost položit svůj dotaz.

Lektor: PhDr. Ivana Svobodová

Přednáška z cyklu Hezky česky
Vstupné: 50,- Kč

Univerzální sál knihovny, 2.p.