Akce


Hezky česky

Hezky česky

Podoby každodennosti v Čechách 15. a 16. století očima umělce, vědce a popularizátora historie Zikmunda Wintra

Přednáší: doc. PhDr. Jana Bartůňková, CSc.

Dům hudby v Pardubicích   

vstupné 50 Kč

11. 10. 2016
17 hod.