Akce


"HRAVÉ KLUBÍÈKO"

- Další setkání maminek s dìtmi v knihovnì.Na dìti èekají pìkné písnièky a øíkanky o zvíøátkách. Na závìr si vyslechnou pohádku O pejskovi a koèièce.