Akce


HRAVÉ KLUBÍÈKO

- Další z pravidelných setkání knihovnic s maminkami a jejich dìtmi. Povídání o lidových zvycích, koledì, novoroèních pøáních. Chybìt nebude ani pohádka a písnièky.