Akce


HRAVÉ KLUBÍÈKO

- Pokraèování cyklického poøadu pro maminky s dìtmi.Jako hosté vystoupí dìti z MŠ Odboráøù.Na programu bude koledování,hádanky a zábavné hry. Namalujeme si kraslici a nebude chybìt ani pohádka.