Akce


Hudba mého srdce I – Zrání Josefa Suka

Hudba mého srdce I – Zrání Josefa Suka

Přednáška představí proměny Mistrovy tvorby postupně umocňované inspiracemi subjektivního lyrismu i objektivní epiky a modálního neofolklorismu i latentního impresionismu. Ve stručných a zcela srozumitelných analýzách se dotkneme jak prvopočátků Sukových kompozičních snah, tak i jeho první a zásadní tvůrčí periody skladeb nesoucích již znaky osobité invence a tvůrčí originality.

Lektor: PhDr. MgA. Vladimír Kulík, Konzervatoř Pardubice

univerzální sál
16 hod.