Akce


Hudba mého srdce II: Josef Suk - symfonik

Hudba mého srdce II: Josef Suk - symfonik

Přednáška se bude zabývat projevy Sukova formového neoklasicismu, expresívního proracionalismu i složitého a přitom velejemného polyfonismu. Současně vysleduje vliv romantické hudební tradice a logický dopad adekvátních inspirací české literární moderny. Zazní hudební ukázky z klíčových symfonických opusů a jejich stručný rozbor – zejména z tetralogie Asrael, Pohádka léta, Zrání a Epilog. 

Lektor: PhDr. MgA. Vladimír Kulík, Konzervatoř Pardubice

univerzální sál
16 hod.