Akce


Kde končí svět? Výtvarná a literární soutěž

- Kde končí svět? Výtvarná a literární soutěž

Krajská knihovna v Pardubicích – příspěvková organizace Pardubického kraje
a Svaz knihovníků a informačních pracovníků – Klubu dětských knihoven vyhlašují pro rok 2013 – 14 již 9. ročník literární a výtvarné soutěže

Kde končí svět? Nejmoudřejší je číslo…

Literární téma: Kdo je jednička a kdo nula?Do třetice všeho dobrého i zlého…

Výtvarné téma:

Rozhlížím se po světě a počítám  -
jedno je slunce,
dvě jsou ruce,
tři jsou královští synové,
čtyři jsou roční období …
a jak je to dál?


Soutěžní práce zasílejte nebo odevzdávejte
literární do 16. prosince 2013

výtvarné do 21. března 2014
na adresu:
 Krajská knihovna v Pardubicích, Pernštýnské náměstí 77, 530 94 Pardubice

Slavnostní vyhlášení výsledků proběhne 11. 4. 2014

Více informací o podmínkách soutěže na www.kkpce.cz
a u knihovnic dětského oddělení:

Jitka Kyclová, Kristýna Obrdlíková, tel: 466 531 246, e-mail: j.kyclova@knihovna-pardubice.cz
Blanka Skalická, Lenka Šilarová, te: 466 531 245

pozvánka ke stažení zde:

propozice k soutěži zde: