Akce


KDE KONÈÍ SVÌT

- Literární hodina v knihovnì. Své oblíbené knížky v knihovnì pøedstaví žákynì literárnì dramatického oboru LŠU Havlíèkova.