Akce


Krajská přehlídka dětských recitátorů – postup na Dětskou scénu Svitavy

-

Změna v konání krajské přehlídky dětských recitátorů - II. kategorie.
Z důvodu přerušení dodávky el. proudu v Domě hudby se přehlídka dne 5. dubna bude konat v Kašparově sále na Komenského náměstí v Pardubicích (bývalá reálka).

Přehlídka nejúspěšnějších dětských recitátorů Pardubického kraje

Dům hudby

4. - 5., 12. - 13. 4. 2016

vždy od 10 hod.