Akce


Krajská přehlídka dětských recitátorů

Krajská přehlídka dětských recitátorů

Postup na Dětskou scénu Svitavy 2014.
Uzávěrka přihlášek 16. 3. 2014.
Více informací H. Cihlová, tel. 466 500 754