Akce


KRKONOŠSKÉ POUDAÈKY

- Vypráví lidová vypravìèka Slávka Hubaèíková ( z díla M.Kubátové, J.Buchara, P.Hláska). Urèeno pro pozvané tøídy ZŠ.