Akce


Kurz sbormistrů

Kurz sbormistrů

Dramaturgie sboru a příprava koncertního repertoáru s ohledem na soutěžní vystoupení a zaměřeno na dětské sbory.

Lektor: PhDr. Jaroslava Macková, muzikoložka, historička, publicistka, odb. metodička pro sborový zpěv, odb. referentka ČHF, porotkyně soutěží a lektorka kurzů NIPOS Artama

Dům hudby v Pardubicích
9 -14 hod.

více informací: b.bastlova@knihovna-pardubice.cz

a zde...